קודם כל נסביר על איזו הטבה מדובר 

ההטבה מקנה לזכאים אפשרות להכפלת הכמות המוכרת מ-3.5 מ"ק לחודש ל-7מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך.

מי הן האוכלוסיות הזכאיות להטבה (על פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת)?

 • מקבלי קצבת זקנה לנכה לפי הוראת סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי.
 • מקבלי גמלת סיעוד בשווי 150% לפחות לפי חוק ביטוח לאומי.
 • מקבלי גמלת שירותים מיוחדים לפי חוק ביטוח לאומי.
 • מקבלי קצבת ניידות לפי חוק ביטוח לאומי.
 • מקבלי גמלת ילד נכה לפי חוק ביטוח לאומי.
 • מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 70% לפחות לפי חוק ביטוח לאומי.
 • זכאי לגמלה לפי סעיף 2 (א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ”א-1980.
 • זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4א לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי”ז-1957 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק האמור.
 • זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה לפי סעיף 4ג לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי”ד-1954 או לתגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ד לחוק האמור.
 • זכאי לתגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב], שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.
 • זכאי לתגמול לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש”ל-1970 ,שנקבעה לו נכות בשיעור של 50% לפחות לפי החוק האמור או צרכן הזכאי לתגמול לפי חוק זה שדרגת נכותו נמוכה מ-50% אך הוא מקבל תגמול קיום קבוע לפי הוראות משרד הביטחון.

כיצד מבררים זכאות?

אם יש לך זכאות להטבה, אבל לא קיבלת מכתב בנושא, יש לפנות אל הגוף הרלוונטי מבין הגופים האחראים לקביעת זכאות, ולברר אם שמך מופיע ברשימת הזכאים:

איך מעבירים את הזכאות גם למקום מגורים חדש?

הזכאות ניתנת בכתובת אחת, המשמשת למגורים בפועל.
במידה והיום יש לך כתובת אחרת, יש לבצע את אחד מהבאים:


1. במידה ועברת לגור בכתובת אחרת בעיר, עליך לעדכן (בעצמך או בעזרת מיופה כוח) את מיה בכתובת החדשה. 

2. . במידה ומגיעה לך הטבה בעיר אחרת, אבל מקום מגורייך הוא הוד השרון, עליך לפנות למיה (תשתיות המים של הוד השרון) בע"מ. אנחנו נפנה אל ספק בעיר בה מופיעה זכאותך, נדאג לגרוע אותך מרישומיו ולהקנות לך את ההטבה בכתובת מגוריך בהוד השרון.

3. במידה ומוסד כלשהוא נחשב למגורי הקבע שלך, זכאי המוסד לקבל את ההטבה בשמך, וזאת בתנאי והוא מוכר ככתובת הקבועה שלך ברישומי חברת המים, ובכך מקבל כמות מוכרת בשמך.

רוצה לקבל עוד מידע? קליק לאתר רשות המים: https://www.gov.il/he/departments/policies/disabled