בשנת 2012 "מי הוד השרון" קיבל את תו התקן למערכת ניהול איכות – 9001:2008 ISO מידי מכון התקנים הישראלי.

מאז 2012 "מי הוד השרון" ממשיך בהטמעת העקרונות לאיכות ומצוינות בתהליך מתן השירותים לתושבים ולמקבלי השירות השונים. מדי שנה נערך מבדק של מכון התקנים הישראלי לבחינת העמידה בדרישות התקן.

בשנת 2015 קיבל "מי הוד השרון" את תו התקן למערכת ניהול אבטחת מידע 27001:2013 ISO. תו תקן זה הוא חלק נוסף בהישגים של התאגיד ובחתירתו המתמדת למצוינות בשרות לתושבי העיר.  

בשנת 2018  תאגיד "מי הוד השרון" קיבל את תקן  OHSAS 18001:2007 לבטיחות ובריאות תעסוקתית וכעת מחזיק ב"תו הזהב".

 

תקן לניהול מערכת איכות

תקן למערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית

תקן לניהול מערכת איכות הסביבה

תקן למערכת ניהול אבטחת מידע