נכנסת לדירה בשכירות או שאת בדיוק מפנה? חשוב מאד לבצע החלפת משלמים בכדי שכל אחד ישלם רק על החלק שלו.

 

איך עושים את זה? ממש ככה:

  • יש למלא את פרטי שוכר יוצא (צילום תעודת זהות וכתובת למשלוח גמר חשבון) .

  • יש למלא פרטי צרכן חדש (כולל מספר נפשות וצילום תעודות זהות וספחים הכוללים את כולם 

  • לצרף צילום קריאת מונה.

  • יש לצרף צילום של חוזה שכירות הכולל עמוד ראשון , עמוד תאריכי השכירות ועמוד "באנו על החתום".

לינק לטופס מקוון (לא לשכוח להכניס את כל המסמכים) 

להורדת טופס 

ניתן לשלוח את הטופס והמסמכים הנלווים אל  info@mayawater.co.il

 

החלפת משלמים משוכר לשוכר