שאלות ותשובות נפוצות

מדוע יש קשיות במים

מי השתייה בישראל מכילים מינראלים שונים כדוגמת יוני סידן, מגנזיום, ברזל תלת ערכיי ומנגן. נוכחותם של יונים מתכתיים אלה ואחרים במי שתייה וריכוזם מגדיר את קשיות המים. מקובל כי מים שריכוז יוני הסידן הינו מעל 20 מג"ל מוגדרים כמים קשים (בדרגות שונות על פי ריכוז יוני הסידן). התופעה העיקרית שבה נתקל ציבור צרכני המים כתוצאה מ"קשיות המים" הינה האבנית שהינה משקע סידני והמופיעה במערכות שונות, במיוחד במערכות מים חמים. מי השתייה בהוד השרון מסופקים ע"י חברת מקורות (מערך אספקת מים ארצי) ותמהיל המים נקבע על פי צרכים תפעולים של חברת מקורות, כתוצאה מכך תמהיל הקשיות של המים המסופקים משתנה מעת לעת. 

מי השתייה המסופקים לצרכנים נבדקים בהתאם לנדרש בתקנות בריאות העם (איכותם התברואתית של מי שתייה ומתקני מי שתייה) התשע"ג 2013 (ק.ת. 7262 עמ' 1394). המים המסופקים מנוטרים באופן קבוע ועומדים בכל דרישות החוק והתקנות השונות של איכות מים. מיה (תשתיות המים של הוד השרון) בע"מ, כספק המים לצרכנים שבאחריותו אספקת מים באיכות הנדרשת ע"י החוק , אינו יכול לקבוע או להשפיע  על קשיות המים המסופקים לצרכנים, אך מוודא באופן שוטף  שהמים המסופקים לצרכנים  עומדים בכל דרישות התקן והחוק. 

    

למי צריכים התושבים לפנות בענייני מים וביוב ?

הנושאים הנוגעים למערכת המים והביוב העירונית הנם באחריות "מיה- המים של הוד השרון ".

מחלקת שירות הלקוחות מטפלת בכל הנוגע לחשבונות המים.

לגבי תקלות בצנרת המים הביוב ואיכות המים, התקשרו ל 108 המוקד העירוני 24/7

האם מיה- חברת המים של הוד השרון קובעת את תעריפי המים ?

לא. רשות המים קובעת את תעריפי המים. חשוב לציין כי התעריפים אחידים לכל תושבי מדינת ישראל ולחברות המים אין כל שיקול דעת בנושא.

על איזו צנרת מים אחראית "מיה-חברת המים של הוד השרון" ?

מיה-חברת המים של הוד השרון  אחראית על רשת המים העירונית, עד למד המים הראשי בכל נכס. האחריות על רשת המים הפרטית ותקינותה מוטלת על הלקוח לרבות אובדן מים הנובע מנזילות או מאביזרים שאינם תקינים.

כיצד מחושבת צריכה משותפת של דיירי בניין מגורים ?

צריכה משותפת הינה ההפרש בין הצריכה הנמדדת במד המים הראשי של הבניין לסך הצריכה הנמדדת בכל מדי המים המשוייכים  של דיירי הבניין. ככלל הפרש זה מחולק באופן שווה בין הדיירים ומצורף אל חשבון המים של כל דירה. הצריכה המשותפת משמשת בדרך כלל להשקיית גינה, שטיפת  חדרי מדרגות שימוש בברזי המקלט וכדומה.

האם תעריפי המים כוללים צריכת ביוב ?

בהתאם לקביעת רשות המים, חשבון המים כולל גם את מרכיב הביוב.

כיצד בודקים האם קיימת נזילת מים בדירה ?

בדיקת שעון המים לאחר סגירת כל הברזים בבית היא המדד לבדיקת נזילת מים. סיבוב הפרפר המרכזי על צירו לאחר סגירת כל הברזים מעיד על נזילת מים. מומלץ להזמין בעל מקצוע לבירור החשד לנזילה.

כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים ?

אם קיים חשש שמד המים אינו תקין, אנא פנה אל מחלקת שירות הלקוחות לבדיקת תקינות מד המים שתבוצע באמצעות מעבדה חיצונית המוסמכת לכך. הבדיקה כרוכה בתשלום ובמידה שיתברר כי מד המים אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה.

הברז שלי מטפטף מעט . האם לטרוח לתקן אותו ?

כמובן. הטפטוף גורם לבזבוז משמעותי של מים ולחיוב כספי. בכדי לדעת מהי כמות המים המתבזבזת, עלייך להניח מתחת לברז קערה ולבדוק בתוך כמה דקות היא מתמלאת.  ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה יגרום לבזבוז של 12 ליטר ליום, או 4,630 ליטרים לשנה.

מה עלול לגרום לסתימות במערכת הביוב ?

מוצרים כגון: מגבונים לחים, מוצרי הגיינה נשיים, מקלות אוזניים, ניילונים, קונדומים, וטיטולים גורמים לסתימות ולגלישת ביוב במערכות הביוב הביתיות והעירוניות. הימנעות מהשלכתם לשירותים תועיל לשמירה על מערכת ביוב תקינה הפועלת היטב לרווחת התושבים.

אלו פעולות ביתיות צורכות הכי הרבה מים

הורדת מים בשירותים:  % 40 (20-40 ליטר לשטיפה).
אמבטיה ומקלחת: % 32 (20-40 ליטר לרחצה).
כביסה:  % 14 (20-40 ליטר להפעלת מכונה אחת).
הדחת כלים: % 6 (4-7 ליטר להדחה אחת).
מי שתיה ובישול:  %  5 (3-4 ליטר לאדם ליום).
כיור האמבטיה:  % 3 (3-4 ליטר לאדם ליום).
שטיפה הבית:  % 4 (5-10 ליטר לשטיפה אחת).