אין שום סיבה לשלם יותר - מעדכנים את מספר הנפשות בנכס ומקבלים הטבה בכמות הקובים בתעריף מוזל!

ידעת שלכמות הדיירים הרשומים ביחידת דיור יש חשיבות גדולה בקביעת כמות המים?

כל דייר ביחידת מגורים זכאי לכמות של 7 מ”ק לחודשיים (60.83 יום) בתעריף נמוך.

רשות המים קבעה כי מספר הנפשות הרשומות בנכס, יהיה בהתאם לרישומי מרשם האוכלוסין של משרד הפנים.

אבל מה קורה אם מספר הנפשות המופיע בחשבון לא תואם את מספר הדיירים המתגוררים בפועל בנכס?

זה בדיוק הזמן לפנות למיה (תשתיות המים של הוד השרון) בע"מ ולהצהיר על מספר הנפשות המעודכן באמצעות טופס בקשה לעדכון דיירים מוכרים (עניין של דקה וחצי).

ניתן למלא טופס מקוון באתר של מאסט או להוריד את טופס עדכון נפשות ולשלוח אלינו 

ילד שותה מים

דברים שחשוב לדעת:

הטבת 2 נפשות

גם כסינגל וגם כזוג, מגיע  לך לקבל הטבה אוטומטית עבור שתי נפשות (14 קוב בתעריף המוזל  לחודשיים). במקרה הזה אין צורך לעדכן אותנו.

זוג עם ילדים? (כלב או חתול עדיין לא נחשבים)

כדי לקבל את ההטבה יש להציג בפנינו את תעודות הזהות והספחים הפתוחים של שני בני הזוג, כדי שנוכל לוודא שאתם מתגוררים בהוד השרון עם הילדים.

הילדים מעל גיל  18? 

נבקש ממך גם את התעודות והספחים שלהם, בהם מעודכנת כתובת המגורים שלהם בהוד השרון. 

רשומים בעיר אחרת (קצת מעליב אבל בסדר…)

אם בפועל הבית שלך הוא בהוד השרון אבל בתעודת הזהות רשומה לך עיר אחרת, יש לך 2 אפשרויות:

  1. שינוי הספח במשרד הפנים להוד השרון ושליחתו אלינו

  2. לא רוצה לשנות את הכתובת שלך מכל סיבה שהיא? אפשר לפנות לספק המים בעיר בה נרשמת ולשלוח לנו טופס שנקרא "שאינו צרכן בנכס". 

ומה לגבי העסקת עובד זר?

עובד זר המסייע לאדם סיעודי, יצרף אישור העסקה ממשרד הפנים + צילום דרכון + ויזת שהיה תקפה בארץ. כל אלו מחליפים את הצורך בצילום חוזה השכירות.

ואפשר גם לרשום מחצית הזכאות 

צרכן ביתי יכול לבקש לרשום מחצית מזכאותו לכמות המוכרתת ביחידת דיור אחרת, שאינה מקום מגוריו (הורה שילדיו מוחזקים במשמורת משותפת). 

במקרה זה יש לעדכן את שמות הילדים בשני הנכסים, על ידי אישור משמורת משותפת וכך ליהנות מתעריף מוזל עבור מחצית ממספר הדיירים בכל נכס. 

לתשומת ליבך - לאחר פניית אחד ההורים בבקשה לרישום מחצית הזכאות,תפנה החברה להורה השני לקבל הסכמתו.

מים עדכון נפשות

 זהו, סיימנו!

.לאחר משלוח הטופס ובדיקת הבקשה, תתקבל הודעה על עדכון מספר הדיירים או שנפנה אליך בבקשה להשלים מסמכים נוספים

.חשוב לדעת! בעת חילופי דיירים בנכס, מתאפס מספר הדיירים, ולכן יש לדווח למי הוד השרון על מספר הדיירים המעודכן

.חשוב לעשות זאת גם אם לא חל שינוי במספר הדיירים ביחס לדיירים הקודמים

תמיד ניתן לפנות אלינו לשירות הלקוחות לשאלות נוספות