מי ביוב ושפכים הם בעצם מי שתייה שנפלטים לצנרת הביוב לאחר שימוש בבית או בתעשייה. 

עצרת פעם לחשוב לאן מוזרמים מי הביוב בהוד השרון? כנראה שלא, אבל אנחנו נספר לך בכל מקרה. מי הביוב מוזרמים אל שלוש תחנות שאיבה הממוקמות באזורים שונים בעיר ומשם אל מכון הטיפול בשפכים המשותף לכפר סבא והוד השרון, הממוקם בצידה המזרחי של העיר. הטיפול בביוב כולל תחזוק שוטף, אחזקת שבר ופיתוח והתקנת קווים חדשים בהתאם לתוכניות הפיתוח של העיר.

אצלנו במיה (תשתיות המים של הוד השרון) בע"מ, אנחנו עושים הכל כדי לשמור ולהגן על איכות הסביבה והמים, ודואגים לעיבוד מי השפכים שבמט"ש למי קולחין לצרכי השקיה ולחומרי דישון טבעיים. המים המושבים משמשים גם את ה"אחו לח"  (פארק פנאי ונופש הצמוד לאזור התעשיה נווה נאמן) וגם את הפרויקט הלאומי לגאולת הירקון.