נתחיל בהנחיות החוק היבש (מבטיחים לעשות את זה זריז):


החוק מגדיר כי התפקיד והאחריות של מיה (תשתיות המים של הוד השרון) בע"מ, הם טיפול בצנרת הציבורית/עירונית בלבד, עד למד המים הראשי בכניסה לבניין .
ממד המים הראשי והלאה הצנרת היא פרטית, שייכת לדיירים והטיפול בה באחריות הדיירים.
כן, גם הצנרת המשותפת של הבניין או המתחם, היא צנרת פרטית בבעלותכם. 

צנרת ציבורית

צנרת משותפת

צנרת פרטית