מהי "צריכה חריגה "? 

צריכת מים חריגה היא צריכה העולה על ממוצע הצריכה של אותו לקוח בתקופה נתונה, לאורך זמן. בישראל, הצריכה הממוצעת לאדם הנה כ-80 מ”ק מים בשנה, שהם כ-200 ליטר מים ליום.

מהי "צריכה חריגה מאוד"? פה זה קצת מסתבך..

במד ראשי תוגדר צריכה חריגה מאוד, רק אם נספרה כמות של לפחות 30 מ"ק במכפלת מספר צרכנים רשומים במבנה לחודש וגם צריכה של 200% ומעלה ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

בגלל שמדובר בצנרת פרטית, למיה אין דרך לדעת מה הסיבה לצריכת המים בדירה או בבניין שלך. לצורך העניין, אין לנו דרך לדעת אם הופעלה השקייה מסיבית, או אם מישהו השתמש במים לצרכים אחרים.