טפסים רבותיי, טפסים.

 

שלבים לקבלת היתר בניה 

 

טפסים לטובת קבלת היתר בניה 

שימו לב, פניות ובקשות למחלקת הנדסה יש לשלוח רק אל  sivanm@mayawater.co.il