היערכות על פי מצבי חירום

כמות מים לנפש ליממה

תאור המצב

מצב החירום

נורמת המים לאוכלוסייה כבשגרה. (אין מגבלה)

אין הפרעות או פגיעות במערכת אספקת המים.

מצב  1 - שיגרה

 נורמת המים לאוכלוסייה כבשגרה.

קיימות התראות מודיעיניות לפגיעה אפשרית במערכות אספקת המים ו/או הכוח.

מצב 2 - התראה

"זמן יקר"

א. מינימום 80  ליטר לנפש ליממה, בנוסף לשמירת מנת מים קבועה בבתים של 4 ליטר ליום לאדם למשך 3 ימים, למצבי משבר 4 ו-5.

ב. אספקת מים למפעלים חיוניים עפ"י קביעת הרשות הייעודית למים.

פגיעות חמורות במערך הייצור ו/או ההולכה של החשמל, כתוצאה מהפגזות וחבלות, אירועי פח"ע או תקלות טכניות, המונעות הפעלת מערכת הפקת המים והולכתם.

מצב 3- פגיעה חמורה באספקת חשמל.

התאגיד יחלק מים (20 ליטר מים מינימום לנפש ליממה לכ 10% מהתושבים). יש לשמור במידת האפשר את מנת המים הקבועה בבתים למצב חירום 5.

פגיעות חלקיות פיזיות ו/או באיכות המים במקורות המים וברשת המים המקומית ו/או האזורית כתוצאה מהפגזות,חבלות, אירועי פח"ע או תקלות טכניות בשילוב הפסקות חשמל.

מצב 4- פגיעה חלקית במערכת אספקת מים מקומית ו/או אזורית.

נורמה של 4 ליטר לנפש ליממה. (בתוספת מנת המים של 4 ליטר לנפש ליממה למשך 3 ימים שהוכנה מראש בבתים).

 

א. פגיעה רבת היקף מכוונת או תקלה טכנית חמורה, או אסון טבע (כגון רעידת אדמה) במערכות האזוריות/הארציות בשתי אפשרויות:

1). הפסקה כוללת באספקת מים אזורית/ארצית

2). זיהום מים המונע אפשרות שימוש במים לשתייה, מזון ורחצה.

מצב  5- "משבר מים": פגיעה במערכות אספקת מים אזוריות ו/או ארציות.

 

המים המחולקים בתחנות מיועדים לשתיה ובישול בלבד. יש להשתמש בהם בתבונה ולהקפיד על כללי חסכון ומיחזור.
בבישול -
לאגור את המים מהבישול שאינם משמשים לאכילה לשימוש נוסף.
ברחצת ידיים - לנקות ידיים עם מגבון או במגבת/מטלית רטובה.
בשטיפת ירקות ופירות - לנקות קודם ניקוי יבש, ולאחר מכן לשטוף בכלי עם מים. את המים המלוכלכים יש לאגור להדחת האסלה.
בשטיפת כלים - יש לנקות את הכלים מיד אחרי האוכל במגבון או בעזרת נייר ואחר כך לשטוף בקערה ואת המים לשמור להדחת האסלה.

אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

תושבים המוגדרים בחוק הסיעוד כבעלי צרכים מיוחדים (נכים, עיוורים, מוגבלים, מרותקי בית וכדומה), ומדווחים לאגף הרווחה בעירייה באופן קבוע במהלך כל השנה,  זכאים לאספקת מים בהתאם למצב החירום,  אשר תגיע לביתם על ידי מתנדבים.