סיימת את השכירות בנכס? זה הזמן להחזיר את הנכס לבעלים ולסגור את החשבון שלך  בדירה זו אצלנו.

יש למלא את המסמכים הבאים ולשלוח אלינו:

  •  יש למלא את פרטי השוכר המסיים + צילום תעודת זהות + כתובת למשלוח גמר חשבון

  • יש לציין שמובצעת החזרה לבעלים.

  • אין צורך לצרף חוזה שכירות, די בצילום ת"ז עם ספח פתוח של הבעלים / תדפיס מרשם החברות/ /עמותות/ שותפויות

לינק לטופס מקוון (לא לשכוח להכניס את כל המסמכים) 

להורדת טופס 

ניתן לשלוח את הטופס והמסמכים הנלווים אל  info@mayawater.co.il