יש לנו חדשות טובות! אנחנו בחברת המים של הוד השרון, מבצעים בדיקות רבות של איכות המים בפיקוח ובהנחיית משרד הבריאות ובהתאם לחוקים ולתקנות.

מהבדיקות עולה כי... (תופים בבקשה) איכות מי השתייה בהוד השרון היא גבוהה מאוד!

מי שתייה

רוצה לראות בעצמך? תוצאות הבדיקות מפורסמות באתר וכן בדו"ח איכות המים השנתי - הנשלח מידי שנה לתושבים בצירוף לחשבון המים.

אם חשוב לך שנגיע אליך לדגימה, כל מה שצריך לעשות זה למלא את הטופס בקשה לביצוע דגימות מים