אישור לטאבו? אישור העדר חובות?

זה הרגע לוודא מול שירות הלקוחות שלא קיים חיוב מים על שמך. במידה וקיים חוב, עליך לפרוע אותו.

שירות הלקוחות ינפיק עבורך את האישור לכך. בכל הנוגע לאישור לטאבו, זה יימסר רק לבעל הנכס או למיופה כוחו.

יש להעביר בקשה בכתב כולל צילום ת"ז ויפוי כוח מתאים למייל info@mayawater.co.il  או לפקס מספר: 09-7453249, ובמידה ואין חוב על הנכס, האישור יישלח.