מחודש זה נשלחה לצרכני הוד השרון חשבונית חדשה. מתקדמת יותר, דיגיטלית יותר ובעיקר אישית  (בעלת יכולת להתאים את התוכן המוצג לתושב )

מצורפת דוגמא: 

חשבונית חדשה מיה.pdf

אז ממה היא מורכבת? ראו חלוקה

א. תקופת החשבון ברורה 

ב.  כל פרטי הצרכן הנמצאים אצלנו , סוג שימוש, נפשות אם יש 

ג. כל אפשרויות התשלום האפשריות לצרכן

ד.תמצית החשבון, סכום החיוב מסומן ומודגש בשרוה בתחתונה ומעליו פירוט קצר של מספר הימים בתקופת החיוב וכמות המים לחיוב (במ"ק). וכמובן תאריך אחרון לתשלום. 

ה. נתוני הצריכה בתקופת החיוב (בנוסף יצוין אם בוצעו החלפות מדים באמצע תקופה)

צד אחורי 

שובר חלק אחורי.pdf