מיה, המים של הוד השרון בע"מ, משקיעה משאבים רבים בהחלפת תשתיות המים והביוב בעיר. 


במסגרת העבודות יבוצעו החלפה ושדרוג של קו המים הראשי ברחוב קישון. העבודות כוללות את חידוש חיבורי מים לבתים, עד מד המים.

  • העבודות יבוצעו מרחוב האגודה פינת הקישון ולאורך כל רחוב הקישון.

  • העבודות יחלו ביום א' 08/05  וימשכו עד יום א' 05/06 

  • בימים  א' – ה' בין השעות 17:00 -08:30 

  • במהלך העבודות יתכנו שיבושים באספקת המים.

  • סגירת מים מתוכננת תתואם כ-48 שעות מראש. 

  • במהלך שעות העבודה יש לדאוג לפינוי הרכבים עד השעה 08:00 בבוקר. 

  • החניה ברחוב תתאפשר החל מהשעה 16:00 אחה"צ.

  • הכניסה והיציאה  מהרחוב לא תתאפשר בשעות העבודה.


יש להישמע  לשלטי ההכוונה, הפקח/מכוון התנועה.
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית

12