שאלות נפוצות - קריאה מרחוק

האם עלי להיות נוכח בהחלפת מד המים?

החלפת מד המים אינה מצריכה בדרך כלל נוכחות פיזית של התושב.

ההחלפה נעשית על ידי טכנאים מוסמכים מטעם מנהלי הפרויקט בחברת "ארד" ומיה. 


 

האם המערכת עומדת בכל התקנים והאישורים הנדרשים?

מערכת הקריאה מרחוק על כל חלקיה עומדת בכל התקנים, ופועלת בכפוף לכל האישורים הנדרשים לרבות אישורי מכון התקנים ורשות המים לגבי טיב המוצר ואיכות המדידה, ואישורי המשרד להגנה"ס לגבי פטור מהיתר קרינה. להלן קישור למסמכים ואישורים רלוונטיים-
תו התקן של חברת ארד
אישור תו תקן למד כרמל
מידע אודות בטיחות מערכת הקר"מ
מידע אודות חשיפה לקרינה.

האם החלפת מד המים כרוכה בתשלום שלי כצרכן?

החלפת מד המים הישן למד מים חכם בסיסי אינה כרוכה בתשלום מצד התושב.

האם יוחלף אצלי מד המים?

החלפת מדי המים והטמעת המערכות הממוחשבות המתקדמות, תעשה בשלבים.

מכתבי עדכון יחולקו מראש בתיבות הדואר של הצרכנים/ הבניינים בהם מתוכננת החלפה ויישלחו הודעות sms לצרכנים.

 

כיצד ומתי אקבל עדכון לגבי חשש לנזילה?

התושבים הם האחראים על זיהוי נזילות מים בשטחם הפרטי, ועל כן חשוב להקפיד לבדוק את חשבון המים שלכם, כדי לגלות חריגות צריכה.

מערכת הקריאה מרחוק מאפשרת שכבת התראה נוספת, שמתרחשת כאשר המערכת הממוחשבת מזהה חריגות משמעותיות בצריכת מים לאורך מספר ימים.

עם זיהוי צריכה חריגה שכזו, המערכת מנפיקה התראה לתושבים, על החריגה שהתגלתה. 

באחריות התושבים לבדוק האם מקור החריגה ידוע להם (לדוגמה מילוי בריכה, השקיה נרחבת עקב פרויקט מיוחד וכדומה), ואז יש לבדוק חשש לנזילה.

 

כיצד עובדת המערכת החדשה?

מערכת הקריאה מרחוק מורכבת ממוני מים חכמים ורכזות שקולטות את האותות ומעבירות אותם למערכת המחשוב המרכזית.

המערכת עושה שימוש בטכנולוגית הפס הצר (LPWA), המאפשרת העברת מידע מועט בעצמה מאד נמוכה, וזאת בשונה מהטכנולוגיה הסלולרית שעושה שימוש בפס רחב לצורך העברת שיחות קול ותמונות ווידאו.

מונה המים שנמצא מחוץ לבית/ לדירה שלנו, משדר למשך כ-3 אלפיות השנייה, וניזון מסוללת אצבע אחת שלא נטענת למשך 12 שנים! עובדה זו ממחישה היטב את עצמת השידור הנמוכה, וניתן להשוות אותה לשלט הרכב שלנו.