"מיה" מקיימת עבודות להנחת קו ביוב חדש ברחוב התלמיד בהוד השרון

"מיה" מחליפה את בורות הספיגה הישנים ברחוב התלמיד בעיר בתשתית ביוב חדשה ומתקדמת לרווחת התושבים

במהלך תקופת העבודות שצפויה להימשך עד לסוף יוני 2022 ייתכנו שינויים זמניים בהסדרי התנועה ברחובות התלמיד, דרך רמתיים ובן גמלא

 • העבודות מבוצעות בין יהושע בן גמלא 45 ועד לרחוב התלמיד פינת דרך רמתיים בימים א' עד ה' בין השעות 8:30 ל-18:00.
 • לטובת הביצוע, יבוצעו שינויים זמניים בהסדרי התנועה באזור בחמישה שלבים, בהתאם להתקדמות הפרויקט.
 • השלב השני בפרוייקט, יחל ביום שלישי 22.2 וצפוי להסתיים ביום רביעי 2.3. בעקבות אילוצים בשטח הסדרי התנועה של שלב ב' יוארכו עד יום  חמישי , 10/3/22. 
 • עבודות יבוצעו בין רחוב התלמיד 6 לפינת רחוב בן גמלא.
 • במסגרת השלב השני, קטע הכביש שבין רחוב התלמיד 8 ועד לפינה עם רחוב בן גמלא יהיה סגור לתנועה בשני הכיוונים.
 • הגישה לגן הילדים "פז" ברחוב התלמיד 8 תתאפשר מדרך רמתיים ועד לחניון הפתוח מול רחוב התלמיד 6.
 • הגישה לבית הספר "תמר" ולבית הספר "כפר מלל" תתאפשר מרחוב בן גמלא פינת האיחוד ועד לחניית העפר שמול בית הספר "תמר". המעבר צפונה לכיוון דרך רמתיים לא יתאפשר במהלך תקופת העבודות.
 • כחלק מהסדרי התנועה, יבוטל תמרור ה"אין כניסה" המוצב ברחוב בן גמלא פינת רחוב בית הבד.
 • במהלך שעות העבודה בלבד ובהתאם להוראות פקח התנועה בשטח, תתאפשר כניסה מרחוב בן גמלא פינת האיחוד לדיירי הרחוב ולתלמידי ועובדי מוסדות החינוך.
 • לא תתאפשר כניסה ויצאה של רכבים עבור דיירי רחוב התלמיד 2 עד 8 במהלך תקופת העבודה.
 • מידע נוסף על הסדרי התנועה לשלבים הבאים בפרויקט יעודכן בהמשך.

אנא הישמעו לשלטי ההכוונה ולפקחי התנועה. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

הכנה להטמנה